Pilih Bahasa

ADAKAH IMAM SYAHIBUDIN KETURUNAN WALI SONGO?


                Diriwayatkan bahawa datuk kepada Imam Syahibudin yang bernama Suji Bilang datang dari Minangkabau untuk berdakwah ke Pahang. Beliau datang bersama dengan rombongan Imam Zu Bayan dalam pertengahan abad ke 17.Mereka masuk ke Pahang melalui Negeri Sembilan serta mengislamkan orang-orang asli di sana. Kemudian mereka menyambung perjalanan ke Pahang terutama di kawasan Sungai Tiang (Teriang) yang konon nya pada masa itu di bawah kekuasaan raja Negeri Sembilan.Suji Bilang akhirnya dilantik oleh Raja Pahang masa itu menjadi orang kaya Temerloh ,dan Imam Zul Bayan memegang kuasa di Mengkarak .Menurut kajian Ustaz Mohamad Redho bin Abd Ghaffar (SMA Maran Pahang) ; Nakhoda Bayan adalah orang yang sama dengan Imam Zu Bayan @ Tuk Mengkarak. Oleh itu mereka adalah dari keturunan YDPS Perkasa Alam Raja Alam XXVI. Maka jelas nya keturunan ini adalah dari Sultan Alif 1 yang merupakan susur galur dari Sunan Giri. Keturunan Sunan Giri memang terkenal sebagai pelayar & pendakwah,yakni tujuan mereka belayar adalah untuk berdakwah ke seluruh Nusantara. Di Tanah Melayu Nahkoda  Bayan,Nahkoda Intan dan Nahkoda Kecil mempunyai banyak keturunan di Melaka,Perak dan Pulau Pinang. Maka sebahagian pengkaji yang optimis telah memasukkan Imam Syahbudin @ Syeikh Syahbudin al Jawi ke dalam susunan wali songgo yang kesembilan.

Walisongo Peringkat ke-8 (1592- 1650 M)
1. Syaikh Abdul Qadir [Sunan Magelang], asal Magelang, [wafat 1599], menggantikan Sunan Sedayu 
2. Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi, [1650 menggantikan Gurunya yaitu Sunan Prapen] 
3. Sultan Hadiwijaya [Joko Tingkir], [tahun 1549 Menggantikan Sultan Prawoto] 
4. Maulana Yusuf, asal Cirebon 
5. Sayyid Amir Hasan, asal Kudus 
6. Maulana Hasanuddin, asal Cirebon 
7. Syaikh Syamsuddin Abdullah Al-Sumatrani, [tahun 1650 Menggantikan Sunan Mojo Agung] 
8. Syaikh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri, [tahun 1650 menggantikan Sunan Cendana] 
9. Sayyid Shaleh [Panembahan Pekaos]

Walisongo Peringkat ke 9 (1650 – 1750M)
1. Syaikh Abdul Muhyi Pamijahan [tahun 1750 menggantikan Sunan Magelang] 
2. Syaikh Shihabuddin Al-Jawi [tahun 1749 menggantikan Baba Daud Ar-Rumi] 
3. Sayyid Yusuf Anggawi [Raden Pratanu Madura], Sumenep Madura [ Sultan Hadiwijaya / Joko Tingkir] 
4. Syaikh Haji Abdur Rauf Al-Bantani, [tahun 1750 Menggantikan Maulana Yusuf, asal Cirebon ] 
5. Syaikh Nawawi Al-Bantani. [1740 menggantikan Gurunya, yaitu Sayyid Amir Hasan bin Sunan Kudus] 
6. Sultan Abulmufahir Muhammad Abdul Kadir [ tahun 1750 menggantikan  Maulana Hasanuddin] 
7. Sultan Abulmu'ali Ahmad [Tahun 1750 menggantikan Syaikh Syamsuddin Abdullah Al-Sumatrani] 
8. Syaikh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri 
9. Sayyid Ahmad Baidhawi Azmatkhan [tahun 1750 menggantikan Sayyid Shalih Panembahan Pekaos]

Walisongo Peringkat ke-10 (1751 – 1897M)
1. Pangeran Diponegoro [ menggantikan gurunya, yaitu: Syaikh Abdul Muhyi Pamijahan] 
2. Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, [menggantikan Syaikh Shihabuddin Al-Jawi] 
3. Kyai Mojo, [Menggantikan Sayyid Yusuf Anggawi [Raden Pratanu Madura] 
4. Kyai Kasan Besari, [Menggantikan Syaikh Haji Abdur Rauf Al-Bantani] 
5. Syaikh Nawawi Al-Bantani. … 
6. Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fattah, [menggantikan kakeknya, yaitu Sultan Abulmufahir Muhammad Abdul Kadir] 
7. Pangeran Sadeli, [Menggantikan kakeknya yaitu: Sultan Abulmu'ali Ahmad] 
8. Sayyid Abdul Wahid Azmatkhan, Sumenep, [Menggantikan Syaikh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri] 
9. Sayyid Abdur Rahman (Bhujuk Lek-palek), Bangkalan, Madura, [ Sayyid Ahmad Baidhawi Azmatkhan].Kajian amat perlu dilakukan bahawa Imam Syahibudin adalah orang yang sama dengan Syeikh Syahbudin al Jawi. Menurut Ustaz Wan Mohd Shaghir kedua-dua nama ini adalah orang yang sama kerana kedua-dua tokoh ini di dalam tahun  yang sama dan keturunan Syeikh Syahbudin tidak ada di Kepulauan Sumatera atau jawa cuma ada di Tanah Melayu sahaja.

Share:

0 comments

Flag Counter